Interviewserie werkgevers: Kennemerhart

Ze werken zelfstandig bij onze zorgvragers

Zo’n drie keer per week stapt Monique Siepkes op haar fiets om cliënten van zorgaanbieder Kennemerhart te ondersteunen in de huishouding. Zij is een van de gedetacheerden die bij Kennemerhart werken via Spaarne Werkt. Teamleider Jan van der Woude vertelt waarom Kennemerhart daarvoor kiest.

Kennemerhart biedt diensten aan ouderen, gemiddeld zeventig plussers, op het gebied van wonen, (thuis-) zorg en welzijn in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. In hun dienstverlening staan de kernwaarden ‘persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak en sociaal betrokken’ centraal. “Cliënten en hun mogelijkheden – niet hun beperkingen – staan bij ons voorop”, vertelt Jan van der Woude, teamleider Huishoudelijke ondersteuning Thuiszorg. “En wat geldt voor cliënten gaat ook op voor medewerkers. Om die reden geven we mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt graag een kans in onze organisatie.”

Signaleren
De tweehonderdtwintig medewerkers van Huishoudelijke ondersteuning Thuiszorg bedienen samen zo’n dertienhonderd cliënten. “We werken in wijkteams en alle medewerkers hebben een vast aantal cliënten die ze zelfstandig bedienen. Uiteraard kunnen ze altijd terugvallen op een collega of mij bellen, maar het is verder echt een zelfstandige functie.” Naast helpen bij het ramen lappen en het stofzuigen hebben de medewerkers ook een signalerende functie als het om het welzijn van hun cliënten gaat.”

Jobcoach
Op dit moment werken er twee medewerkers via Spaarne Werkt Detacheren in Jans team. “We zetten in op een lange-termijn-relatie, dus ik let er goed op dat het werk bij de ambities van de medewerker past. En de meeste medewerkers van Spaarne Werkt Detacheren zijn bijzonder gemotiveerd. Voordat ze hier solliciteren zijn ze door hun jobcoach al goed op de hoogte gebracht van de inhoud van de werkzaamheden. Sowieso vind ik de begeleiding van de jobcoach een voordeel. We overleggen regelmatig met z’n drieën over hoe het gaat en ik kan hem altijd bellen als er iets is. De jobcoach kent de sterke punten en de aandachtspunten van de gedetacheerde medewerker goed en dat werkt prettig. Bovendien zoeken we altijd naar een goede match tussen medewerker en cliënt en houden we rekening met de wensen van beide partijen. We inventariseren bijvoorbeeld of een medewerker een bezwaar heeft tegen huisdieren.”

Bijzonder
“Ik zie nieuwe medewerkers echt groeien. Ze krijgen meer zelfvertrouwen. Naast het huishoudelijk werk is het contact met onze zorgvragers heel belangrijk. Samen een kop thee drinken, soms een boodschap doen. Cliënt en medewerker bouwen een band op en onze medewerkers halen daar veel voldoening uit. Dat gedetacheerde medewerkers van Spaarne Werkt daar een rol inspelen is misschien best een beetje bijzonder. Deze collega’s – die zelf vaak gebruik maken van een netwerk van begeleiding – ondersteunen op hun beurt anderen weer. Zij merken dat ze nodig zijn.”

Samensmelten
“Kennemerhart werkt nu zo’n vijf jaar met Spaarne Werkt Detacheren en in die tijd hebben we samen een goed inwerkprogramma opgezet. Het is erg belangrijk om daar tijd in te investeren. Dat loont echt, zien we. We weten bijvoorbeeld dat het voor de nieuwe, gedetacheerde medewerkers spannend is om voor het eerst naar een nieuwe cliënt te gaan. Je bent toch thuis bij een – nog – onbekende en dan kan het onwennig voelen om een keukenkastje open te trekken. Er gaat daarom altijd een collega mee bij zo’n eerste afspraak. Maar dat is tijdelijk, want na een paar keer zijn ze gewend om bij nieuwe cliënten over de vloer te komen en is het niet meer spannend. Het mooie van deze samenwerking is dat ze uiteindelijk volledig op gaan in onze groep van medewerkers.”

kennemerhart-spaarne-werkt-detacheren

Fotobijschrift: Jan van der Woude van Kennnemerhart met gedetacheerde Monique Siepkes (foto: Judith Buijze-Cappon).

Bron: interview 2021

Laatste nieuws

Textiel Race Haarlem groot succes!

11 oktober 2022
Tien basisscholen in Haarlem hebben meer dan 9000 kilo textiel opgehaald! Dat is goed nieuws. Zo krijgt dit textiel een tweede leven, omdat het opnieuw gebruikt of gerecycled kan worden. De Textiel Race in Haarlem was een groot succes...
Nieuws spaarne-werkt-textiel-race-snuffelmug

Tien diploma’s jobcoaching

21 juli 2022
Participatiebedrijf Spaarne Werkt is er om mensen aan het werk te helpen en te houden. Dat is meer dan één op één matchen van een kandidaat op een baan. Mensen ontwikkelen zich verder en willen op de juiste wijze...
Nieuws spaarne-werkt-tien-diploma's-jobcoaching

Nieuw bestuur Spaarne Werkt

14 juli 2022
Het bestuur van participatiebedrijf Spaarne Werkt is vernieuwd. Het bedrijf is op basis van een Gemeenschappelijke Regeling eigendom van de vier gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Het bestuur bestaat altijd uit de wethouders Sociale zaken van deze gemeenten....
Nieuws spaarne-werkt-bestuur-met-directeur-2022