Werkgeversadvisering

Garantiebaan

Pasmatch ontzorgt u met het invullen van een garantiebaan. Een garantiebaan is bedoeld voor mensen die graag willen werken maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.
Wilt u uw garantiebaan invullen? Uw garantiebaan kan worden ingevuld met een werkzoekende die in het doelgroepregister staat. Wij zoeken voor u een geschikte kandidaat. Is er een match en treedt de nieuwe werknemer bij u in dienst dan kunnen wij u ondersteunen met de voorzieningen die nodig zijn o.a. een loonwaardemeting, het aanvragen van een loonkostensubsidie en eventueel een jobcoach op de werkvloer. Ook kan een onbetaalde proefplaatsing voorafgaan aan het dienstverband.

Jobcoaching

Pasmatch verzorgt jobcoaching op de werkplek als dat noodzakelijk is. Het doel van de jobcoaching is het voorkomen van uitval en het verbeteren van de werkprestaties op de werkplek. De jobcoach ondersteunt de werknemer in het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van zelfstandigheid op de werkplek. De inhoud van de jobcoaching is altijd maatwerk, afhankelijk van de behoeften van de werknemer en van de werkgever en van de eisen op de werkvloer. De jobcoach is ook voor de werkgever een steun en toeverlaat. Tijdens de proefplaatsing kan de jobcoach al ondersteuning bieden bij het inwerken. Of de jobcoach maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Werknemers die een garantiebaan hebben en/of in het doelgroepregister zijn opgenomen, kunnen in aanmerking komen voor jobcoaching.

Jobcarving

Niet elke organisatie heeft een passende baan of werkplek beschikbaar voor iemand met een arbeidsbeperking. In dat geval kunnen wij u helpen om door middel van jobcarving een zinvolle baan ter creëren waar ook uw organisatie profijt van heeft.

Social Return on Investment (SROI)

SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van de opdracht, bij de inkoop/aanbesteding van werken of diensten
Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen.

Heeft u een SROI verplichting in uw contracten met de overheid? Pasmatch helpt u graag en kosteloos bij de invulling van uw SROI-vacatures. Veel werkzoekenden in ons netwerk behoren tot de SROI-doelgroep. Wij zoeken voor u een geschikte kandidaat.

Meer informatie of advies?

Maak kennis met ons team. Voor meer informatie en advies neem contact met ons op.

Laatste nieuws