20160616_140018kl
De deelnemers aan de eerste participatiemarkt in Schalkwijk waren enthousiast. Donderdag 16 juni ging de eerste informatiemarkt over Werk en Participatie van start. Het initiatief en de organisatie lag in handen van de Openbare Bibliotheek en Pasmatch. De markt vond plaats in de bibliotheek in Schalkwijk aan het Fie Carelsenplein. Er waren totaal 14 organisaties aanwezig die informatie konden geven over participeren in de samenleving.
20160616_140103kl
Het was geen banenmarkt, dus er waren geen werkgevers met vacatures, maar de doelstelling was om bezoekers te informeren over vrijwilligerswerk, stages, activiteiten voor mensen met een beperking, dagbesteding en informatie over werk in het algemeen. Aanwezig waren allerlei organisaties die in Schalkwijk en Haarlem actief zijn zoals: Bedrijf en Samenleving, Ecosol, Roads, De Kas, Mooi Zooi, Agros, Het Wijkteam van de gemeente, De Vrijwilligerscentrale Haarlem, Buurtbedrijf Oost, Werkdag, het Werkgevers Servicepunt en de taalcoaches vanuit de bibliotheek en Pasmatch. Het was een goedbezochte markt en er is al gevraagd of dit een jaarlijks terugkomende markt wordt en of deze informatie markt ook in andere wijken georganiseerd kan worden. Wie weet.