In navolging van het succes van vorig jaar hebben ook dit jaar Mee & de Wering en Pasmatch i.s.m. SportSupport opnieuw uitvoering gegeven aan het project SportWerkt! Acht weken lang hebben 15 werkzoekenden een aanbod gevolgd van sport, workshops en trainingen met als doel zich voor te bereiden op een betaalde baan. De deelnemers sloten het project af met de presentatie van hun individuele plan van aanpak. Stuk voor stuk toppers die, ieder naar eigen vermogen en waar nodig met begeleiding en coaching van Pasmatch, aan de slag gaan met het zetten van de volgende stap op weg naar betaald werk. Dank aan Karin Jansma (Pasmatch) en Rik Wijnker (MEE en de Wering) voor de organisatie, coaching en training gedurende het project. Dank ook aan SportSuppport voor het verzorgen van de sportactiviteiten en aan de catering van Paswerk voor de heerlijke lunch op de laatste dag. In het najaar starten we met een nieuwe groep.