Sinds oktober neemt Pasmatch deel aan het tweejarig regionaal project ‘GGZ en Werk’. Doel van het project is om mensen met psychische klachten beter en sneller de weg naar werk te laten vinden, door het stimuleren van de regionale samenwerking van instanties rondom GGZ en werk. Deelnemers aan het project zijn naast Pasmatch de gemeentes van regio Kennemerland en IJmond, UWV, RIBW/KAM, Herstelacademie, Leger des Heils, GGZIngeest, Parnassiagroep, Roads, de 100 van Kennemerland en IJmond Werkt. Door middel van het inventariseren van huidige netwerken en het volgen van individuele trajecten worden kansen, mogelijkheden en knelpunten in kaart gebracht.

Voor meer informatie:  Fiona Boer (fiona.boer@pasmatch.nl of 023 – 54 34 308) en  Karin Jansma (karin.jansma@pasmatch.nl of 023 – 54 34 741).