Dat is het doel van een nieuw project “Aan de slag!” van de Gemeente Haarlem. Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland. Het is voor hen van groot belang om zo goed mogelijk voorbereid naar betaald werk uit te stromen. Betaald werk helpt goed bij de integratie van de statushouders in ons land. Het project voorziet in coaching, maatwerk, samenwerking en delen van expertise. In het project werken Pasmatch Personeelsdiensten, Vluchtelingenwerk Nederland en Agros nauw samen. Pasmatch heeft in de afgelopen jaren al tientallen statushouders aan betaald werk geholpen.