Pasmatch is een van de vier werkmaatschappijen van Werkpas Holding b.v. Alle vier de werkmaatschappijen zijn actief op het snijvlak van WMO, Participatiewet, Jeugdwet en onderwijs. Het bedrijf staat daarmee in midden in de samenleving van de regio Zuid-Kennemerland ofwel ‘in de haarvaten van de maatschappij’. Werkpas Holding b.v. is eigendom van de gemeenten Haarlem (90%) en Zandvoort (10%). Maar het is nadrukkelijk onze wens dat elke – onder de holding vallende – werkmaatschappij voor alle gemeenten binnen de hele regio Zuid-Kennemerland werkt en blijft werken. Dat gebeurt op zakelijke basis, maar niet minder bevlogen dan in het verleden het geval was en dan voor de eigenaarsgemeenten gebeurt.

Maatschappelijk Jaarverslag Werkpas