Op dinsdag 14 oktober jl. heeft het Pasmatch team een inspiratiemiddag gehad. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag voor het eigen personeel. De locatie (Parnassia aan Zee) droeg zeker bij aan de sfeer en dynamiek van deze middag. Met uitzicht op zee en duinen zijn alle collega’s aan de slag gegaan met thema’s waarvan zijzelf vinden dat die in de komende periode extra aandacht behoeven. En dat alles met als doel de dienstverlening aan onze cliënten verbeteren.