Afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het vinden van stages en banen voor nieuwkomers in Nederland. Voordat bemiddeling naar een baan aan de orde is, is oriëntatie op de arbeidsmarkt belangrijk.
We hebben met een grote groep mensen uit Syrië en Eritrea een hele informatieve rondleiding gehad, door Peter Bouwes van Klomp technisch Bureau en Dick Klene van het MBO College Westpoort over het werken in de techniek.

We kregen een duidelijke uitleg wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de elektrotechniek en de installatie techniek. Tevens is er verteld wat de mogelijkheden zijn, hebben we een rondleiding gehad en als afsluiter heeft Klomp een lunch beschikbaar gesteld.

Kortom een gezellige en informatieve middag!