De samenwerking met de Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem is prima. Dat bleek ook weer tijdens het Maatschappelijk Ontbijt op 9 maart. Vanuit onze bedrijven waren Jeroen Coops (manager Werkpas Holding) en Marieta Telman (manager arbeidsbemiddeling) bij de 50 deelnemers aan deze jaarbijeenkomst. Tijdens de introductiefilm en ook tijdens de interviews met wethouders en werkgevers kwamen voorbeelden van succesvolle matches van werkzoekenden naar voren. Marieta Telman kon in een van de interviews het belang van werkgevers ook toelichten. Bedrijf & Samenleving heeft een uitgebreid activiteitenprogramma dat gericht is op maatschappelijk betrokken ondernemen en werkgeven. Pasmatch heeft als hoofdtaak het matchen van met name werkzoekenden vanuit de bijstand naar betaalde banen. Daar waar kruisbestuiving mogelijk is, weten wij elkaar te vinden. Dat past ook in het gemeentelijke beleid van samenwerking van alle partners in de stad om iedereen naar vermogen te laten participeren in de samenleving. De samenwerking tussen Pasmatch en Bedrijf & Samenleving bestaat uit leer-werkstages voor mensen met een uitkering. Deze samenwerking heeft in de afgelopen drie jaar al vele mooie matches opgeleverd.

Maatschappelijk-Ontbijt-Pasmatch-Bedrijf-en-Samenleving
Foto: Volle bak bij het Maatschappelijk Ontbijt, dit keer in Sociëteit Vereeniging in Haarlem.