wgsp-zuid-kennemerland-en-ijmondOnderzoeksbureau Desan heeft een landelijk onderzoek verricht naar de tevredenheid van werkgevers over het Werkgeversservicepunt.
Het werkgeversservicepunt Zuid Kennemerland en IJmond komt daar als beste van het hele land!!!
Het onderzoek spitste zich toe op vacatureafhandeling. Werkgevers werden bevraagd op de onderdelen persoonlijke aandacht, maatwerk, bereikbaarheid, duidelijkheid en tijdigheid.
Het WSP in Zuid-Kennemerland en IJmond was met een waardering van 7,6 zelfs het hoogst scorende WSP in het land.
Pasmatch is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het WSP Zuid Kennemerland en IJmond.