In 2021 gaat Pasmatch extra aandacht besteden aan laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. In Nederland zijn dat ongeveer 2,5 miljoen mensen!

In de eerste weken van het nieuwe jaar hebben alle medewerkers van Pasmatch een online workshop gevolgd van Stichting Lezen en Schrijven over het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Daarnaast hebben we de basismeter opgenomen in ons assessment. Dit helpt ons bij het sneller herkennen van laaggeletterdheid. In de komende maanden gaan we in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven nog aan de slag met de teksten van onze brieven, folders en website. Ook zullen we bekijken of er in ons trainingsmateriaal aanpassingen nodig zijn ten behoeve van deze doelgroep en zullen we onderzoeken of de trainingen die de Stichting heeft ontwikkeld passen in onze dienstverlening. We hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid in deze regio.

logo stichting lezen en schrijven