Het gaat voor Pasmatch om contracten van twee jaar voor de uitvoering van re-integratie werkzaamheden. Zoals gebruikelijk ligt er weer veel nadruk op de bemiddeling van bijstandsgerechtigden naar werk. Zo is het doel weer om 350 mensen in 2016 aan een baan te helpen. Maar er is ook een nieuw element; ook de bemiddeling van bijstandsgerechtigden die al langer in de bijstand zitten krijgen een uitgebreid aanbod gericht op participatie.
Voor Werkdag gaat het ook om contracten van twee jaar. Het gaat hier om dienstverlening die er op gericht is om bijstandsklanten die nog (lang) niet aan de bemiddeling naar werk toe zijn arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden. Binnen de afspraken van dit contract zal Werkdag voor 80 cliënten onderzoeken wat de mogelijkheden hiertoe zijn.