Dave Gehrels is in dienst bij Pasmatch Personeelsdiensten, dat mensen bemiddelt voor de vier gemeenten in Zuid-Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Hij registreert ook de kandidaten uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in IJmond. Twee jaar geleden is gestart met het transparant maken van het kandidatenbestand. In het begin werd daar nog lacherig over gedaan.

“Het moest oneerbiedig gezegd er maar even bij gebeuren. Ik heb iedereen moeten overtuigen van de nut en noodzaak, tot aan de wethouder van Haarlem toe. De stemming sloeg eigenlijk redelijk snel om in enthousiasme. Binnen Pasmatch is personele ruimte gecreëerd voor het voeren van de gesprekken.” Jeroen Coops die als directielid van de holding Paswerk leiding geeft aan Pasmatch, bekent dat ook hij aanvankelijk sceptisch was. “Ik dacht: welke werkgever gaat op een website kijken om half anoniem een doelgroeper te vinden? Gelukkig is het tegendeel bewezen in onze regio.”

Alle begin is moeilijk en dat gold hier ook, zegt Gehrels. “Het belangrijkste is om een start te maken.” De vliegende brigade werd in het begin vanuit de Programmaraad ingezet om de regio te ondersteunen bij de aanpak voor transparantie. Dat heeft Gehrels erg geholpen. “Ik gun elke regio deze vorm van ondersteuning.

Betere match tussen kandidaat en werkgever
De transparantie van het klantenbestand stelt Marion Dewaide in staat om beter de match tussen kandidaat en werkgever tot stand te brengen. Ze is adviseur Werkgeversdiensten bij Pasmatch en werkt voor het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond. “De werkgever wil weten om wat voor kandidaat het gaat en waarmee hij rekening moet houden. Het is mooi dat dit allemaal in de Kandidatenverkenner te vinden is. De werkgever kan hiermee een goede eerste selectie van kandidaten maken.”

Dewaide kan zelf naar mensen kijken die ongeveer voldoen aan de vacature van een werkgever. “Iemand hoeft niet helemaal in het plaatje te passen, want een functie kan ook worden aangepast. Het is fijn om daarvoor een goede vindplaats te hebben.”

Gericht uitnodigingen door transparantie
Dewaide vertelt dat de regio veel bijeenkomsten voor mensen uit het doelgroepregister organiseert, al is dat vanwege de coronacrisis even onmogelijk. De opkomst viel vroeger vaak tegen. “We konden veel mensen niet bereiken, omdat we niet goed wisten wie in het register zaten. Nu het klantenbestand transparant is, kan ik met een druk op de knop een lijst uitdraaien en gericht uitnodigingen voor een event sturen.”
In het verleden gingen er ook invitaties naar mensen die nog niet toe waren aan de stap naar werk, zegt Gehrels. “Dat zorgde bij hen voor veel onrust. Dit vermijden we nu.”

Ketensamenwerking en beschut werk gestimuleerd
Coops wijst op het belang van transparantie voor de ketensamenwerking. Paswerk en IJmond Werkt!, de twee re-integratie- en SW-bedrijven in de regio, en UWV werken nauw samen binnen het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond. “We hebben gezamenlijke doelen en bemiddelen ook elkaars klanten. Dat is alleen mogelijk omdat wij de kandidaten goed registreren en gegevens digitaal ontsluiten.”

Het transparant maken van het klantenbestand helpt gemeenten ook om de instroom van beschut werk te vergroten, voegt Gehrels eraan toe. “Dit is een uitstekende methode om in contact te komen met mensen die voor een indicatie beschut werk in aanmerking komen.”

Informatie bijhouden uitdaging
Het invullen van klantprofielen is slechts het halve werk; de informatie moet ook voortdurend actueel worden gehouden. Dat is nog niet goed geregeld binnen de regio, erkent Coops. “Eigenlijk hebben we dit jaar geen financiering van gemeenten gekregen voor de werkzaamheden van Dave. Pasmatch en IJmond Werkt! financieren zijn inzet momenteel uit eigen zak. Ik probeer bij gemeenten aan te kaarten dat onderhoud een structurele zaak is. Het is een continue strijd om geld en aandacht hiervoor.”

Het slotwoord is aan Gehrels. Hij zou graag willen dat er landelijke exposure aan de kandidatenverkenner wordt gegeven. “Dat kan pas als alle arbeidsmarktregio’s de klantprofielen goed hebben ingevuld. Begin gewoon!”

Ken je klant – voor de beste match. Hoe Pasmatch zorgt voor transparantie in het klantenbestand:

Lees het complete artikel op de site van de Programmaraad.