De banenmarkt was op 8 oktober georganiseerd door het WSP Kennemerland, een samenwerking tussen UWV, Pasmatch en IJmond Werkt. Er waren veel werkgevers met een stand aanwezig. Ook de werkzoekenden wisten de banenmarkt goed te vinden.

zuid kennemerland en ijmond
Het geheel werd georganiseerd door het WSP Zuid Kennemerland en IJmond.